Depolama
Rodaport

Depolama

Depolama

Limanda elleçlenen tüm konteyner, dökme yük, genel kargo ve proje yüklerine açık ve kapalı depolama hizmeti verilmektedir.

Konteyner adresleme-optimizasyon, depo giriş-çıkışları liman otomasyonu ile sağlanmaktadır.

Liman konteyner sahasında her tür-tip konteyner depolanmakta olup, IMDG-Tehlikeli Yük sahasında IMDG Class 1, Class 6.2, Class 7 hariç tehlikeli tüm konteynerler seperasyon ve segregasyona uygun olarak depolanmaktadır.

Genel yük ve dökme yüklerden hava koşullarından etkilenmemesi gereken rulo sac, hububat, çimento, alçı gibi yükler için kapalı alanda depolama hizmeti verilmektedir.

Liman içerisinde kapalı depolama alanı olarak 3.000 m2 tam kapalı sundurma binasına ilaveten 5 adet yatay depodan oluşan toplam 7.000 m2 kapalı alan mevcuttur. Ayrıca sundurma binası çevresinde 1.500 m2 yarı kapalı depolama alanı bulunmaktadır.

docxfilePDF