SEÇ Politikamız

Roda Port, çalışanlarımızı ve çevremizi en değerli kaynağımız olarak kabul eder. Faaliyetlerimiz ve ilişkili süreçlerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm riskleri değerlendirerek güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, koruyucu önlemler ve çevresel etkilerin kabul edilebilir değerlerde kalmasını hedefliyoruz.

• İş sağlığı, güvenliği ve çevre konularına dair yasal mevzuat gerekliliklerini tam uyumla yerine getirmeyi,


• Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak, çevre kirliliğini azaltmayı, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,


• SEÇ kapsamında tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş güvenliği ve çevre risklerini azaltmayı, meydana gelen ramak kala/kaza/olayların kök nedenlerini analiz ederek, tekrarını önleyici her türlü tedbiri almayı,


• Tüm paydaşlarımız ile belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı teşvik ederek, gerekli aksiyonları planlayarak uygulamayı,


• Hiçbir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığı bilinci ile tüm çalışanlarımızı, alt işverenlerimiz ve müşterilerimizle karşılıklı iletişim çerçevesinde sistemlerimizi geliştirmeyi,


• Tesis, proses ve hizmetlerimizin iş sağlığı güvenliği etkilerini iş süreçlerimizin her aşamasında değerlendirmenin yanı sıra doğal kaynaklarımızın korunması ve çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri belirleyip minimize edecek, SEÇ kültürümüzün geliştirilmesini taahhüt ederiz.


Roda Port Liman
Roda Port Liman
Roda Port Liman
Roda Port Liman
Roda Port Liman
Roda Port Liman