SEÇ Politikamız

RODA PORT çalışanlarımızı ve çevremizi en değerli kaynağımız olarak kabul eder. Bu nedenle faaliyetlerimizden olan Liman Hizmetleri, Gümrüklü/Gümrüksüz Antrepo Hizmetleri, Lojistik Destek, Açık Yük ve Konteyner Depolama Hizmeti, Konteyner Yan Hizmetleri, Gemiden Atık Alımı ve Su Temini gibi Diğer Yan Hizmetler ile Gümrükleme, Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetleriyle ilişkili işlemler sırasında oluşabilecek tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazası değerine ulaşmayı ve iş kayıplarını engellemeyi ve çevresel etkileri kabul edilebilir değerlerde tutmayı hedefler. Bu amaçla;

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmeyi,

 • Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgeyerek çevreyi korumayı,

 • Güvenli davranışı temel alarak, tüm faaliyetlerimizde yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı,

 • SEÇ kapsamında tehlikeleri ortadan kaldırmayı İSG ve Çevre risklerini azaltmayı veya meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,

 • Tüm paydaşlarımız ile belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı ve teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,

 • Eğitim ve iletişim ile alt işverenlerimiz, çalışan temsilcilerimiz dâhil tüm çalışanlarımızla, komisyon çalışmaları ile bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci ve kültürü oluşturmayı,

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 • *Şirketimiz, “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” ve “14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı” sertifikalarına sahiptir.

  Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman