Güvenlik Seviyeleri

Güvenlik Seviyesi 1:

Asgari koruyucu güvenlik tedbirlerinin her zaman sürdürüleceği seviyedir.

Güvenlik Seviyesi 2:

Bir güvenlik eylemi riskine karşı belirli bir süre boyunca uygulanacak olan, Güvenlik Seviyesi 1’e ilave koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.

Güvenlik Seviyesi 3:

Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir. ISPS KOD kapsamındaki liman tesisimizin güvenlik seviyesi 1(bir)’dir.