Atık Alım Tesisi

Uluslararası Denizde Çevre Kirliliğini Önleme (MARPOL) tüzüğü uyarınca, gemilerin katı ve sıvı atıkları, atık alım tesisimize alınabilmektedir.

Sıvı atık alım tesisimiz, Gemlik bölgesindeki ilk ve tek lisanslı sıvı atık alım ve susuzlaştırma tesisidir. Gemilerin işletilmesi sırasında oluşan kimyasal içeren yağlı karışımlar, slaç ve yağlı sintine bu tesislerde depolanmakta ve arıtılabilmektedir. Arıtma sonucu ortaya çıkan ürün, sanayi firmalarınca yakıt olarak kullanılabilmektedir.

Roda Port Liman
Roda Port Liman