Rodaport OHSAS 18001 Sertifikasını Aldı

Rodaport, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasından sonra, insan sağlığına, çevreye ve emniyetli çalışma koşullarına yaptığı yatırımların sonucunu OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) sertifikasını alarak tescilledi.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşun genel hedefleri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır. Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi sürdürülebilir. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve belgeleyen bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olmaktadır.