“Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” alınmıştır.

3 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 29284 sayılı ”Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereği “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” alınmıştır. Yönetmelik kapsamında zorunlu olan 40 m3 kapasiteli bir adet seyyar ve bir adet sabit olmak üzere 2 adet konteyner sızıntı havuzu yaptırıldı.