ANTREPOMUZ AÇILDI

İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Toplam inşaat alanı 32.187m2 dir bunun 9.200m2 si açık depolama alanı 32.000m2 ise kapalı depolama alanı olacaktır. Antrepomuzun limanımıza olan uzaklığı ise sadece 1,1 km dir.

Tesisimizde kurulan otomatik yangın söndürme sistemleri, yürürlükteki yangın yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak, Amerikan yangından korunma birliği (National Fire Protection Association-NFPA) tarafından yayınlanan NFPA 13 standartları doğrultusunda tasarlanmış, projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca muhtemel taleplere cevap vermek maksadı ile tehlikeli ve kimyasal yüklere hizmet verebilecek özel şartlara haiz alanlar tahsis edilecektir. Antrepo Sunumumuz için Lütfen tıkyanız.