SEÇ Politikamız

RODA PORT çalışanlarımızı ve çevremizi en değerli kaynağımız olarak kabul eder. Bu nedenle faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazası değerine ulaşmayı ve iş kayıplarını engellemeyi hedefler. Bu amaçla;

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmeyi,

 • Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,

 • Güvenli davranışı temel alarak, tüm faaliyetlerimizde bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

 • Meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,

 • Tüm paydaşlarımız ile belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı ve teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,

 • Eğitim ve iletişim ile alt işverenlerimiz dâhil tüm çalışanlarımızda, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci oluşturmayı,

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

  *Şirketimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikasına sahiptir.
 • Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman
  Roda Port Liman